Ontstaan in 1974

MC Speedy Gonzales, opgericht in 1974.

MC Speedy Gonzales vind de oorsprong in de motorcross. Na aanvankelijk veel aandacht aan motorcross en trial besteed te hebben, is het accent verlegd naar het motortoerisme.

Wat doet Speedy?    MC Speedy Gonzales plaatje
Eigenlijk valt dit heel simpel onder te verdelen in onderstaande stukken:

1. Open ritten

Dit zijn ritten die we speciaal organiseren voor niet-leden. Gezelligheid en plezier aan het motorrijden staan hier hoog in het vaandel. De belangrijkste open evenementen zijn:

Speedy’s Toer (een motortoerrit van ongeveer 200 km)
Motoravondvierdaagse (4 avonden lekker sturen)
Surpriserit (altijd een verrassing)

Deze ritten zijn een mooie gelegenheid om met onze club kennis te maken, waarbij we vaak rijders zien die al jaren aan deze evenementen meedoen.

2. Activiteiten voor eigen leden

Zoals bij elke club begint het verenigingsjaar met enkele organisatorische besprekingen. Zo zijn er de Algemene Vergadering, de Rijdersvergadering en de Begrotingsvergadering. Tijdens de Rijdersvergadering bepaalt onze toercommissie samen met de leden de activiteiten en de data voor het komende jaar.

In maart kan dan eindelijk met het echte werk begonnen worden: rijden! Behalve de openingsrit (1e rit van het seizoen) staan in de loop van het jaar nog diverse ritten en evenementen op het programma. Zo kennen we bijvoorbeeld de vroegevolgelrit, diverse puzzel ritten en het Pinksterweekend, waarbij we gezamenlijk gaan kamperen. Aan de ritten zijn punten gekoppeld, degene die de meeste punten weet te vergaren wordt de winnaar van het tourseizoen. Tijdens een jubileumjaar worden altijd een of meerdere speciale activiteiten georganiseerd en gaan we een aantal dagen samen op vakantie. Het motorjaar wordt afgesloten met de prijsuitreiking tijdens een gezellige avond.

3. Clubavonden

In de regel vindt er op de vrijdag voordat er op zondag een rit gereden wordt een clubavond plaats. Deze clubavond bestaat uit een officieel gedeelte waarbij er overleg is tussen de leden en het bestuur en/of de toercommissie. Ook nodigen we van tijd tot tijd een gastspreker uit die bijvoorbeeld iets vertelt over verkeersveiligheid, een spannende reis, motortechniek, rijvaardigheid, motorsport of iets dergelijks. Het tweede deel van de clubavond staat vooral in het teken van een gezellig samenzijn.

4. Toercommissie

De toercommissie van MC Speedy Gonzales is letterlijk de grote motor binnen onze club. Zij zetten de ritten uit en organiseren de evenementen die meetellen in ons W.K. jaarklassement. Tijdens de ritten wordt altijd in kleine groepen gereden waarbij iedereen een eigen (digitale) routebeschrijving krijgt. Wel zo veilig.

5. Redactie

Tot maart 2018 werd de informatie verstrekt middels het clubblad Speedy Nieuws. Vanaf april is dit vervangen door een digitale nieuwsbrief welke ongeveer  9 keer per jaar wordt verzonden. Behalve officiële mededelingen kan elk lid kopij aanleveren. Te denken valt aan introducties van nieuwe leden, reisverslagen, wetenswaardigheden enzovoorts.

6. Lidmaatschap

Voorwaarde voor een lidmaatschap is dat je én in het bezit bent van een motor én dat je over een motorrijbewijs beschikt. Is dat het geval en heb je interesse, dan kun je met een van de bestuursleden contact opnemen. Zij zullen je graag te woord staan en je uitnodigen voor de eerstvolgende clubavond en/of rit. Op deze manier kun je kennismaken met onze club.

Als je een keer meegereden hebt en/of bij een clubavond geweest bent  en  het jou en ons bevalt dan kun je lid worden van Speedy. Van de leden verwachten we overigens wel een actieve deelname aan de clubactiviteiten. Dit kan natuurlijk als deelnemer aan ritten zijn, maar ook als medewerker (parkeerwacht, controlepost etc.) van een van onze open ritten.

7. Contact opnemen

Voor contact met de bestuursleden kun je gebruik maken
van e-mailadres: Bestuur@mcspeedygonzales.nl. Daarmee worden alle bestuursleden bereikt.

Motortoerclub Speedy Gonzales Etten-Leur