Taakverdeling

Taakverdeling bij MC Speedy Gonzales

Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het jaar, worden bestuurs- en kascontrolecommissieleden door de leden gekozen of herkozen. Het bestuur benoemd of herbenoemd de overige commissieleden.
Vanaf 2020 is de verdeling als volgt:

Bestuur

Voorzitter: Louis Oomen
Secretaris: Marijke Bogers
Penningmeester: Patricia van Gils
Leden: Adrie Pinxteren.
Voor contact met de bestuursleden kun je gebruik maken
van e-mailadres: Bestuur@mcspeedygonzales.nl.
Daarmee worden alle bestuursleden bereikt.

Ledenadministratie

Mail naar ledenadministratie@mcspeedygonzales.nl
voor wijzigingen in je lidmaatschap of aanmeldingen.

Toercommissie

De toercommissie is de echte motor van onze club,  druk met en heel creatief in het organiseren van ritten en evenementen voor de Speedy leden.
Afhankelijk van de zwaarte van de rit, krijgen leden punten, die meetellen voor het eindklassement.
De TC-leden zijn:
Louis Oomen
Toine Schets
Peet van Lit
Sander Wick
en tourcommissie@mcspeedygonzales.nl is het e-mailadres

Open ritten werkgroep

De organisatie van evenementen voor niet-leden, de zogenaamde open ritten,  is in handen van:
Adrie Pinxteren
Gorry van Oorschot
Ad van Gils

Digitale nieuwsbrief

De nieuwsbrief komt regelmatig voor een rit uit en wordt naar alle leden en adverteerders verstuurd. Als je kopij hebt, lever die dan op tijd in.
De sluitingsdata staan op de kalender en in de nieuwsbrief vermeld.
De samensteller van onze digitale nieuwsbrief is Ad van Gils.
Copy graag sturen naar: MC-Speedy-Gonzales@hotmail.com.

Kascontrolecommissie

Hiltje Wansink
John Aarts
Annemiek Voermans

Bloemencommissie

Dian Martens
Tony Listing

Promotiecommissie

Louis Oomen
Patricia van Gils
Ad van Gils
Peet van Lit
Marijke Bogers

Websitebeheer

Leon Bodegom
Hiltje Wansink

Motortoerclub Speedy Gonzales Etten-Leur