Taken verdeling

Taken verdeling bij MC Speedy Gonzales

 

De taken binnen Speedy Gonzales worden iederjaar herverdeeld. Na de algemene vergadering in het begin van het clubjaar worden als gevolg van herverkiezingen in bestuur de taken weer verdeeld.
Momenteel zijn de taken als onderstaand:

De bestuurstaken worden vervuld door:

Voorzitter                   Ine Luykx                     0165-502134
Secretaris                    Leon Bodegom
Penningmeester      Annemiek Voermans
Lid                                    Peter Donkers
Lid                                   Sander Wick

Voor contact met de bestuursleden kan je gebruik maken
van E-mailadres: Bestuur@mcspeedygonzales.nl .

Tourcommissie:

De toercommissie is altijd erg druk met het organiseren van de ritten en evenementen voor de Speedy leden. Afhankelijk van de zwaarte van de rit kun je als lid punten krijgen, die dan weer meetellen voor het eindklassement.

De voorbereiding de de ritten wordt gedaan door:
Louis Oomen
Toine Schets
Peet van Lit
Sander Wick

De redactie van het ”Speedy Nieuws” is beeindigd.

We zijn overgestapt op een digitale nieuwsbrief.
Copy insturen naar E-mailadres: Redactie@mcspeedygonzales.nl

De nieuwsbrief komt regelmatig voor een rit uit en wordt naar alle leden  en adverteerders verstuurd.  Als je kopij hebt, lever die dan op tijd in.
De sluitingsdata staan op de kalender en in de nieuwsbrief vermeld.

Zieken- en bloemencommissie:

Dian Martens
Tony Listing

Kascontrolecommissie:

Cees van Zomeren
Marijke Boogers
Luuk de bruin

Ledenadministratie:

Annemiek Voermans 0165-388327

Motortoerclub Speedy Gonzales Etten-Leur