Taken verdeling

Taken verdeling bij MC Speedy Gonzales

 

De taken binnen MC Speedy Gonzales worden ieder jaar herverdeeld. Na de algemene vergadering in het begin van het clubjaar worden als gevolg van herverkiezingen in bestuur de taken weer verdeeld.
Momenteel zijn de taken als onderstaand:

De bestuurstaken worden vervuld door:

Voorzitter: Peter Donkers,
Secretaris: Marijke Bogers,
Penningmeester: Patricia van Gils,
Leden:
Adri Pinxteren, vacant.

Voor contact met de bestuursleden kan je gebruik maken
van het E-mailadres: Bestuur@mcspeedygonzales.nl .
Daarmee worden alle bestuursleden bereikt.

Tourcommissie:

De toercommissie is altijd erg druk met het organiseren van de ritten en evenementen voor de Speedy leden.
Afhankelijk van de zwaarte van de rit kun je als lid punten krijgen, die dan weer meetellen voor het eindklassement.

De voorbereiding de de ritten wordt gedaan door:
Louis Oomen
Toine Schets
Peet van Lit
Sander Wick

De redactie van het ”Speedy Nieuws” is beeindigd.

We zijn overgestapt op een digitale nieuwsbrief.
Copy insturen naar E-mailadres: Redactie@mcspeedygonzales.nl

De nieuwsbrief komt regelmatig voor een rit uit en wordt naar alle leden  en adverteerders verstuurd.  Als je kopij hebt, lever die dan op tijd in.
De sluitingsdata staan op de kalender en in de nieuwsbrief vermeld.

Zieken- en bloemencommissie:

Dian Martens
Tony Listing

Kascontrolecommissie:

Luuk de Bruin
Hiltje Wansink
John Aarts

Ledenadministratie:

Mail naar ledenadministratie@mcspeedygonzales.nl
aanmelden en voor wijzigingen in je lidmaatschap.

Motortoerclub Speedy Gonzales Etten-Leur