Taken verdeling

De bestuurstaken worden vervuld door:

Voorzitter                   Ine Luykx                     0165-502134
Secretaris                    Leon Bodegom
Penningmeester      Annemiek Voermans
Lid                                    Peter Donkers
Lid                                   Sander Wick

Voor contact met de bestuursleden kan je gebruik maken
van E-mailadres: Bestuur@mcspeedygonzales.nl .

Tourcommissie:

De toercommissie is altijd erg druk met het organiseren van de ritten en evenementen voor de Speedy leden. Afhankelijk van de zwaarte van de rit kun je als lid punten krijgen, die dan weer meetellen voor het eindklassement.

De voorbereiding de de ritten wordt gedaan door:
Louis Oomen
Toine Schets
Peet van Lit
Sander Wick

De redactie van het ”Speedy Nieuws” is in handen van:

Tjeerd Knoop en Peter Leenaars
Copy insturen naar E-mailadres: Redactie@mcspeedygonzales.nl

De redactie is verantwoordelijk voor het opmaken van ons clubblad dat9 keer per jaar uitkomt en naar alle leden  en adverteerders verstuurd wordt.
Als je kopij hebt, lever die dan op tijd in.
De sluitingsdata staan op de kalender in Speedy Nieuws vermeld.
In principe is dit op donderdag 14 dagen vóór de clubavond.

Zieken- en bloemencommissie:

Dian Martens
Tony Listing

Kascontrolecommissie:

Cees Reijnders
Marijke Boogers
Luuk de bruin

Ledenadministratie:

Annemiek Voermans 0165-388327

Motortoerclub Speedy Gonzales Etten-Leur