Taakverdeling

Taakverdeling bij MC Speedy Gonzales

Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het jaar, worden bestuurs- en kascontrolecommissie-leden door de leden gekozen of herkozen. Het bestuur benoemd of herbenoemd de overige commissieleden.
Vanaf 2021 is de verdeling als volgt:

Bestuur

Voorzitter: Hiltje Wansink
Secretaris: Rik Pistorius
Penningmeester: Patricia van Gils
Lid: Marijke Bogers
Lid: Mathé Bastiaansen
Voor contact met de bestuursleden kun je gebruik maken
van e-mailadres: Bestuur@mcspeedygonzales.nl.
Daarmee worden alle bestuursleden bereikt.

Ledenadministratie

Mail naar ledenadministratie@mcspeedygonzales.nl
voor wijzigingen in je lidmaatschap of aanmeldingen.

Toercommissie

De toercommissie is de echte motor van onze club,  druk met en heel creatief in het organiseren van ritten en evenementen voor de Speedy leden.
Afhankelijk van de zwaarte van de rit, krijgen leden punten die meetellen voor het eindklassement.
De TC-leden zijn:
Louis Oomen
Toine Schets
Peet van Lit
Sander Wick
tourcommissie@mcspeedygonzales.nl is het e-mailadres

Open ritten werkgroep

De organisatie van evenementen voor niet-leden, de zogenaamde open ritten,  is in handen van:
Adrie Pinxteren
Gorry van Oorschot
Ad van Gils

Digitale nieuwsbrief

De nieuwsbrief komt regelmatig voor een rit uit en wordt naar alle leden en adverteerders verstuurd. Als je kopij hebt, lever die dan op tijd in.
De sluitingsdata staan op de kalender en in de nieuwsbrief vermeld.
De samensteller van onze digitale nieuwsbrief is Ad van Gils.
Copy graag sturen naar: MC-Speedy-Gonzales@hotmail.com.

Kascontrolecommissie

John Aarts
Annemiek Voermans
Ine Luijkx

Bloemencommissie

Dian Martens
Tony Listing

Promotiecommissie

Louis Oomen
Patricia van Gils
Ad van Gils
Peet van Lit
Marijke Bogers

Websitebeheer

Leon Bodegom
Hiltje Wansink
Rick Pistorius

Motortoerclub Speedy Gonzales Etten-Leur