Statuten, HHR etc

Op deze pagina vind je links naar officiële documenten van de club.

De Statuten zijn op 13 juli 1989 vastgesteld bij de notaris.

Het Huishoudelijk Reglement is op 11 juni 2021 aangenomen door de Algemene Vergadering.

Het Toer Reglement 2021 bevat alle regels die van kracht zijn sinds de toercompetitie 2021, dus ook in 2023.

Het declaratieformulier 2023

 

 

Motortoerclub Speedy Gonzales Etten-Leur