Statuten, HHR etc

Op deze pagina vind je links naar officiële documenten van de club.

De Statuten zijn op 23 april 2024 vastgesteld bij de notaris.

Het Huishoudelijk Reglement is op 11 juni 2021 aangenomen door de Algemene Vergadering.

Het Toer Reglement 2021 bevat alle regels die van kracht zijn sinds de toercompetitie 2021, dus ook in de jaren erna

Het declaratieformulier 2024

 

 

Motortoerclub Speedy Gonzales Etten-Leur